UTTAR PRADESH, Microtek International Pvt. Ltd.

Incharge – Mr. Raj Kushwa Ph. No. 9936952012

UTTAR PRADESH, Microtek International Pvt. Ltd.
16/42, Nawab Yusuf Road, Civil Line,
ALLAHABAD UTTAR PRADESH 211001
india
Phone: 9936952012. & 9026754533
Email: ald@microtekdirect.com