UTTAR PRADESH, Microtek International Pvt. Ltd.

Incharge – Mr. Ratan Gupat Ph. No. 9044222101

UTTAR PRADESH, Microtek International Pvt. Ltd.
188 Paharpur Takia, Near Ek Minar Maszid, Opp. Akbar Travels,
AZAMGARH UTTAR PRADESH 276001
india
Email: azamgarh@microtekdirect.com