UTTAR PRADESH, Microtek International Pvt. Ltd.

Incharge – manoj verma

UTTAR PRADESH, Microtek International Pvt. Ltd.
VISHNUPURI BARA GARAHA NEAR VIJAY TAKIJ CINEMA ROAD,
BALLIA UTTAR PRADESH 277001
INDIA
Phone: 7618666719
Email: ballia@microtekdirect.com