Uttar Pradesh , Microtek International Pvt. Ltd.

Incharge – Mr. Vijay Sharma

Uttar Pradesh , Microtek International Pvt. Ltd.
102, BIBI JAI CHAURAHA, BEHIND OF KANNOJIYA HOSPITAL,
SAHAJHANPUR Uttar Pradesh 242001
INDIA
Phone: 99158-10064
Email: shahjahanpur@microtekdirect.com