RAJASTHAN, Microtek International Pvt. Ltd.

Incharge – Mr. SUDHIR BEDI

 

 

RAJASTHAN, Microtek International Pvt. Ltd.
H-56, JHAKESHWAR MARG, BANI PARK,
JAIPUR RAJASTHAN 302016
INDIA
Phone: 8448086495
Email: sudhir.bedi@rediffmail.comjprmicrotekdirect.com